Welkom bij Schut & Dragtenstein Advocaten
Diensten Schut & Dragtenstein Advocaten

Familierecht

Echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, gezag en voogdij, huwelijksvermogensrecht, erkenning of juist ontkenning vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging.

Mediaton

Schut & Dragtenstein Advocaten kan u als mediator bijstaan in een conflict waar de communicatie zo verstoord is geraakt dat u er samen niet meer uitkomt. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. De oplossing wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet.

Ondernemingsrecht

Kennis van het ondernemingsrecht met een grote diversiteit, teneinde een onderneming te adviseren en te begeleiden bij alle zaken omtrent ondernemingsrecht en de bedrijfsvoering, met name in het incasso traject, waarbij flexibele prijsafspraken kunnen worden gemaakt.

Arbeidsrecht

Loondoorbetaling, verlof, ziekte, zwangerschap, functioneren en arbeidsduurverkorting. Belangrijke aspecten bij de beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst zijn onder meer de ontbindingsvergoeding, opzegtermijn, concurrentiebeding, relatiebeding en werkloosheidswet.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat vele rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een jeugdstrafzaak, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar bijvoorbeeld ook omdat de ouders gaan scheiden en de kinderen betrokken worden bij de gevolgen. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind. 

Strafrecht

Schut & Dragtenstein Advocaten is ervaren in strafzaken, ongeacht uw achtergrond en ongeacht de aard van het delict. Het gaat immers over de verdediging van een persoon tegenover het Openbaar Ministerie. In welk stadium uw zaak is, in eerste aanleg of in hoger beroep, of u al gedagvaard bent of niet, het is zaak dat uw rechten worden gewaarborgd. Schut & Dragtenstein Advocaten heeft de kennis en de vastberadenheid om u bij te staan.
© 2021 Schut & Dragtenstein Advocaten | Contact | Voorwaarden
Website gerealiseerd door BaseNet